Rosetten 4 RH.

Nummer Typ Befestigung Farbe
216400 Drückerrosetten - F-1
216401 Abdeckrosette OL - F-1
216403 Abdeckrosette BB - F-1
216404 Abdeckrosette PZ - F-1
226400 Drückerrosetten - F-2
226401 Abdeckrosette OL - F-2
226403 Abdeckrosette BB - F-2
226404 Abdeckrosette PZ - F-2

Aluminium 1.5 mm gepresst

Farbe: F1 , F2 VE: Drückerrosetten 50 Paar Abdeckrosetten 100 Stück

Powered by IntegraceCMS